احیای خلافت !سودای مشترک داعش ورجب طیب اردوغان

رامبد بهاری / مظلب رسیده

Text Size

در سوم مارس 1924 بود که مصطفی آتاتورک رسما نهاد خلافت را ملغی اعلام کرد وحکومت وحشیانه عثمانی بعد از قرنها لشکرکشی وکشتارازبین رفت تا آنزمان همه اسلامگراهای جهان دل در گرو اسلامبول داشتند تاآرزوی هزارساله اسلام برای تسخیر جهان را برآورده کند اما با فروپاشی عثمانی این آرزو نقش برآب شد در این زمان بود که درشبه قاره هند اسلامگراها در فکر برپایی حکومت اسلامی شدند از میان آنها اقبال لاهوری بود که تئوری سازگاری اسلام با جمهوریت را بنیان گذاشت،ابوالاعلی مودودی از انقلاب اسلامی سخن گفت ونظریه پرداز جمهوری اسلامی پاکستان شد واقبال در هندوستان وجمال الدین اسد آبادی درایران ومحمد عبده ورشید رضا در شام تلاششان را برای زنده کردن خلافت شروع کردند

رشید رضا می گوید: “خلافت باید در یک منطقه بینابین شبه جزیره عربستان وآناتولی که در آنجا عربها وکردها وترکها باهم زندگی می کنند باشد فی المثل در موصل ومناطق مجاور آن ضمیمه گردد ومقر خلافت اعلام گشته وموصل همانطور که از اسمش برمی آید محل وصل وآشتی ورابط وصل معنوی گردد”1
بعداز این تفکر خلافت گرایی توسط محمد قطب وسید قطب در مصر وسربرآوردن جنبش اخوان وفراگیری آن در جهان اسلام و وهمچنین در ایران از طریق نواب صفوی وفداییان اسلام وعلی شریعتی هادی خسروشاه وجلال الدین فارسی با بنیان گذاری تئوری ولایت فقیه پی گیری شد و در سایر کشورها در افغانستان و پاکستان طالبان والقاعده ودست آخر داعش طهور پیدا کردند همه اینها برای احیای حکومت اسلامی که 1400 سال قبل بنیان گذاری شد که تاریخی آکنده از قتل وکشتار وحمام خون است .

در ترکیه اسلامگراها از شکافهای دمکراسی برای بازگشت بربریت استفاده کردند وبا عوام فریبی اول نجم الدین اربکان وبعد حزب عدالت وتوسعه وعبدالله گل ورجب اردوغان توانستند با کسب ارای عمومی به قدرت برسند اینها همان شاگردان رشید رضا واخوان هستند که اگرچه جلو دوربین سر نمی برند اما عهدنامه مشترک نانوشته ای با داعش دارند احیای خلافت .

اردوغان داعشی کت وشلوار پوش است وابوبکر بغدادی عبا وعمامه پوش وگرنه از یک قانون اساسی که همان شریعت وسنت است پیروی می کنند پس بیراه نمی گوید وزیر امور خارجه ترکیه که توقع دخالت ترکیه در کوبانی غیرواقع بینانه است راست می گوید سالها آرزوی تسخیر جهان به مرکزیت موصل در حال تحقق است واین آرزوی مشترک همه ترکهای مسلمانی است که خود نیز همانند اعراب با خونریزی وکشتار برسرزمین کردها مسلط شدند واین دلیلی است که امروز دردنیا فقط کردها هستند که در مقابل داعش مقاومت می کنند همانطور که از 1400 پبش تا حال مقاومت کرده اند.

پانوشت
1-از شماره 37 مهرنامه وکتاب اندیشه سیاسی در اسلام

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل