گذسته،حال،آینده

الف.آزادی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

پشت سر یه پل شکسته شده

روبرو سیاهی محضه

حالمم شبیه مردابه

حال یک گربه که لگد خورده

 

مثل یه ملت رها شده

وسط نفت و مذهب و جنگ

رسیده کارد به استخونم خسته ام

از زندگی بی رنگ

 

گذسته مثل یه خشتی که

گذاشته یه معمار ابله کج

حال من بر روی همون خشته

ظاهرا زندگی کرده با من لج

 

کودکی ها دنبال خدا بودم

یک خدا که مواظبم باشه

کودکی ها من چه خر بودم

نفهمیدم خدا همون شاهه

 

کودکی ها چقد دعا کردم

که بده خدا شفا مادرمو

که کمی حواسش به فقرا باشه

که خدا تموم کنه جنگ و

 

آخرش جنگ و فقر رو بیماری

کشت هر چی مردم بدبخت بود

تازه فهمیدم که خدا

دستش تو کاسه دولت بود

 

بعد تر ها که کمی بزرگ تر شدم

بیش تر از قبل اسیر چشمای تر شدم

فهمیدم که خدا فقط یه بازی بود

رنج و دیدم ،درد کشیدم،کافر شدم

 

حالا حتی نمی دونم

با خودم چند چندم تو این بازی

حالا حتی نمی دونم

کی ام؟ کجام؟برای چی به بودن شدم راضی؟

 

با خودم میگم شاید

این یه جبره ،یه جبر کثیف

جبر میکنه که من باشم

که زجر بکشه باز این جسم نحیف

 

حالا من یه جوونم که

پیر شده تو سن بیست و چند سال

زندگیش مثل یه حباب روی آبه

مثل زندگی یه مرد توی فال

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان