بنان یحیی نیا

حمله پلیس ترکیه به پناه جویان معترض افغان جلوی دفتر سازمان ملل متحد

27 آوریل اخبار روز

بار دیگر شاهد خشونت بی‌جا و تهوع آور پلیس ترکیه برعلیه مردم بی‌دفاع بودیم، اینبار پلیس ترکیه به بهانهٔ جلوگیری از تجمع و تحصن پناهندگان افغان دست به خشونت می‌زند و بدون توجه به اینکه جمع کثیری از متحصنین زنان و کودکان و حتی نوزادان بودند با ارعاب و تهدید آن‌ها را وادار می‌کند تا وارد اتوبوس شوند و دست از تحصن بردارند.
به گفته شاهدان عینی تعدادی از پناهندگان افغان در اعتراض به تعلیق و تبعیض در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان از ۱۳ روز پیش در جلوی دفتر ساختمان سازمان ملل در آنکارا دست به تحصن زده و با گذشت هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده میشده است.
تقریبا اغلب پناهدگان مذکور در سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ قبول گشته و تا کنون منتظر تعیین کشور سوم هستند.
دولت ترکیه و سازمان ملل طبق توافقاتی که انجام داده‌اند قرار بر این گذاشته‌اند که پروندهٔ پناهجویان برای رسیدگی به دولت ترکیه واگذار شود تا دولت ترکیه تصمیم گیرنده باشد و در عوض ترکیه امکانات و شرایط زندگی پناهندگان را بهبود می بخشد بطور مثال اجازه کار و بیمه درمانی به پناهجویان تعلق می‌گیرد.
به نقل از تعدادی از پناهندگان در مواردی مامورین سازمان ملل و مامورین دولتی به پناهجویان گفته‌اند که خود را برای زندگی دائمی در ترکیه آماده کنید و فکر رفتن به کشور سوم را فراموش کنید
شایان ذکر است طبق گزارشات غیر رسمی بسیاری از این توافقات بین دولت ترکیه و سازمان ملل برای سخت گیری و طولانی بودن و تبعیض بین پناهندگان کشورهای مختلف بدلیل کنترل رشد جمعیت پناهجویان ،بخصوص افغان به کشور ترکیه می‌باشد.
به گزارش رسانه‌های داخلی ترکیه علت این عملیات بخاطر شکایت همسایگان ذکر شده است ، ضمنا طبق این گزارش پناهجویان به اداره امنیت آنکارا برده شده  و از آنجا به شهرکایسری منتقل گردیده  و صبح روز بعد به شهرهای خود فرستاده‌ شده اند .لازم به ذکر است ۹ نفر از معترضین مجروح شده‌اند که ۷ تن با درمان سرپایی مرخص گشته و ۲ تن از پناهجویان به علت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده‌اند.
همچنین در پایان از بین پناهجویان ۵ نفر به عنوان نماینده انتخاب گردیده  تا روز سه شنبه با سازمان ملل در مورد پرونده‌ها صحبت کنند.

در فیلم زیر حمله پلیس ترکیه به پناهجویان را ببینید

afan4 afgan afgan2 afgan3

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است