حمله پلیس ترکیه به پناه جویان معترض افغان جلوی دفتر سازمان ملل متحد

بنان یحیی نیا

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

بار دیگر شاهد خشونت بی‌جا و تهوع آور پلیس ترکیه برعلیه مردم بی‌دفاع بودیم، اینبار پلیس ترکیه به بهانهٔ جلوگیری از تجمع و تحصن پناهندگان افغان دست به خشونت می‌زند و بدون توجه به اینکه جمع کثیری از متحصنین زنان و کودکان و حتی نوزادان بودند با ارعاب و تهدید آن‌ها را وادار می‌کند تا وارد اتوبوس شوند و دست از تحصن بردارند.
به گفته شاهدان عینی تعدادی از پناهندگان افغان در اعتراض به تعلیق و تبعیض در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان از ۱۳ روز پیش در جلوی دفتر ساختمان سازمان ملل در آنکارا دست به تحصن زده و با گذشت هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده میشده است.
تقریبا اغلب پناهدگان مذکور در سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ قبول گشته و تا کنون منتظر تعیین کشور سوم هستند.
دولت ترکیه و سازمان ملل طبق توافقاتی که انجام داده‌اند قرار بر این گذاشته‌اند که پروندهٔ پناهجویان برای رسیدگی به دولت ترکیه واگذار شود تا دولت ترکیه تصمیم گیرنده باشد و در عوض ترکیه امکانات و شرایط زندگی پناهندگان را بهبود می بخشد بطور مثال اجازه کار و بیمه درمانی به پناهجویان تعلق می‌گیرد.
به نقل از تعدادی از پناهندگان در مواردی مامورین سازمان ملل و مامورین دولتی به پناهجویان گفته‌اند که خود را برای زندگی دائمی در ترکیه آماده کنید و فکر رفتن به کشور سوم را فراموش کنید
شایان ذکر است طبق گزارشات غیر رسمی بسیاری از این توافقات بین دولت ترکیه و سازمان ملل برای سخت گیری و طولانی بودن و تبعیض بین پناهندگان کشورهای مختلف بدلیل کنترل رشد جمعیت پناهجویان ،بخصوص افغان به کشور ترکیه می‌باشد.
به گزارش رسانه‌های داخلی ترکیه علت این عملیات بخاطر شکایت همسایگان ذکر شده است ، ضمنا طبق این گزارش پناهجویان به اداره امنیت آنکارا برده شده  و از آنجا به شهرکایسری منتقل گردیده  و صبح روز بعد به شهرهای خود فرستاده‌ شده اند .لازم به ذکر است ۹ نفر از معترضین مجروح شده‌اند که ۷ تن با درمان سرپایی مرخص گشته و ۲ تن از پناهجویان به علت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده‌اند.
همچنین در پایان از بین پناهجویان ۵ نفر به عنوان نماینده انتخاب گردیده  تا روز سه شنبه با سازمان ملل در مورد پرونده‌ها صحبت کنند.

در فیلم زیر حمله پلیس ترکیه به پناهجویان را ببینید

http://www.youtube.com/watch?v=vd6wgBo66v4

afan4 afgan afgan2 afgan3آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی