حمله پلیس ترکیه به پناه جویان معترض افغان جلوی دفتر سازمان ملل متحد

بنان یحیی نیا

Text Size

بار دیگر شاهد خشونت بی‌جا و تهوع آور پلیس ترکیه برعلیه مردم بی‌دفاع بودیم، اینبار پلیس ترکیه به بهانهٔ جلوگیری از تجمع و تحصن پناهندگان افغان دست به خشونت می‌زند و بدون توجه به اینکه جمع کثیری از متحصنین زنان و کودکان و حتی نوزادان بودند با ارعاب و تهدید آن‌ها را وادار می‌کند تا وارد اتوبوس شوند و دست از تحصن بردارند.
به گفته شاهدان عینی تعدادی از پناهندگان افغان در اعتراض به تعلیق و تبعیض در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان از ۱۳ روز پیش در جلوی دفتر ساختمان سازمان ملل در آنکارا دست به تحصن زده و با گذشت هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده میشده است.
تقریبا اغلب پناهدگان مذکور در سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ قبول گشته و تا کنون منتظر تعیین کشور سوم هستند.
دولت ترکیه و سازمان ملل طبق توافقاتی که انجام داده‌اند قرار بر این گذاشته‌اند که پروندهٔ پناهجویان برای رسیدگی به دولت ترکیه واگذار شود تا دولت ترکیه تصمیم گیرنده باشد و در عوض ترکیه امکانات و شرایط زندگی پناهندگان را بهبود می بخشد بطور مثال اجازه کار و بیمه درمانی به پناهجویان تعلق می‌گیرد.
به نقل از تعدادی از پناهندگان در مواردی مامورین سازمان ملل و مامورین دولتی به پناهجویان گفته‌اند که خود را برای زندگی دائمی در ترکیه آماده کنید و فکر رفتن به کشور سوم را فراموش کنید
شایان ذکر است طبق گزارشات غیر رسمی بسیاری از این توافقات بین دولت ترکیه و سازمان ملل برای سخت گیری و طولانی بودن و تبعیض بین پناهندگان کشورهای مختلف بدلیل کنترل رشد جمعیت پناهجویان ،بخصوص افغان به کشور ترکیه می‌باشد.
به گزارش رسانه‌های داخلی ترکیه علت این عملیات بخاطر شکایت همسایگان ذکر شده است ، ضمنا طبق این گزارش پناهجویان به اداره امنیت آنکارا برده شده  و از آنجا به شهرکایسری منتقل گردیده  و صبح روز بعد به شهرهای خود فرستاده‌ شده اند .لازم به ذکر است ۹ نفر از معترضین مجروح شده‌اند که ۷ تن با درمان سرپایی مرخص گشته و ۲ تن از پناهجویان به علت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده‌اند.
همچنین در پایان از بین پناهجویان ۵ نفر به عنوان نماینده انتخاب گردیده  تا روز سه شنبه با سازمان ملل در مورد پرونده‌ها صحبت کنند.

در فیلم زیر حمله پلیس ترکیه به پناهجویان را ببینید

http://www.youtube.com/watch?v=vd6wgBo66v4

afan4 afgan afgan2 afgan3

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل