پاسخی از طرف یک معلم تاریخ به رقیه دانشگری

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

نه خانم رقیه دانشگری، به این آسانی هم نیست که فکر کردید ما مردم شما را نمی‌بخشیم. شما اتگار یادتان رفته است که آمده بودید جهانی برابر و زیبا بسازید اما با زشت‌ترین جانی‌ترین حکومت همراه شدید. این چه شرمی است که پس از ٣۵ سال تازه به یادتان آمده است که به رژیم و کشتار اش متوهم بودید. آن دوره توهم شما یعنی به قتل رساندن شریف‌ترین جوانانی که در زیر شکنجه یأ جان سپردند و یا به جوخه اعدام رواته شدند. شما که هیچ، ما مردم، خالق آرش کمانگر را، ما مردم سراینده زیبا‌ترین شعرهای این عصر ارغوان، بهار غم انگیز را، کسرایی و هوشنگ ابتهاج را نبخشیده‌ایم و هر بار اگر این شعر‌ها را بخواتیم و بشنویم از عملکرد سیاسی این غول‌های شعر سرزمینمان سر افکنده‌ایم و این بسیار غم انگیز است، و دلمان به حال خودمان می‌سوزد که روشنفکرانمان به همراه قدرت دولتی ضد مردمی رفته‌اند و در کنار ما مردم نایستاده‌اند. چه برسد به شما و سازمانتان که اینچنین کارنامه سیاه نزد ما مردم دارید.. می‌دانید من یک معلم تاریخ هستم که باید درس درستی و انسانی زیستن را، قبل از هر مبحثی دیگر تاریخ بشری به شاگردانم بیاموزم من معلم اگر شما را ببخشم اموزگار خوبی نخواهم بود اگر شما را ببخشم باید در کلاس درس تاریخ که از جنگ جهانی دوم حرف می‌زنم از کسانی که با هیتلر همکاری کردند و اشویشتس را ساخته‌اند و جان هزاران انسان بی‌گناه را گرفتند و به حمام گاز فرستادند به جای چنین اگاهی دادنی، که اعمالشان رامحکوم کنم که دیگر اشویتسی تاریخ بشر به خود نییند با این خساب باید ان‌ها را هم توجیه کنم بگویم هر غلطی می‌شود در تاریخ مرتکب شد و توجیه کرد که توهم داشته‌ام و بخشیده شد. ما مردم حافظه خوبی داریم، به یادمان خواهد ماند انهایی که در خاوران خوابیده‌اند را چگونه قدر بداریم و انهایی که به هواداران خود رهنمود دادند که رفقای همفکر خود را لو دهند و به دست جلاد بسپارند هرگز نبخشیم. اگر یادتان رفته است برای یاد آوری این چند جمله را بخوانید:

«….. هواداران سازمان در موقعیت خطیر کنونی باید وظایف خود را هوشیارانه‌تر و قاطعانه‌تر از پیش انجام دهند.
افشای دسیسه‌های ضد انقلاب و شناساندن سیاست‌های ضد انقلابی گروهک‌ها در محیط کار در میان خانواده و در هر کجا که توده‌ها حضور دارند، جزء وظایف مبرم هواداران مبارز است؛
هواداران سازمان در موقعیت خطیر کنونی باید وظایف خود را هوشیارانه‌تر و قاطعانه‌تر از پیش انجام دهند.»

سازمانی این حرف‌ها را نوشت و کسانی که سال‌ها با این سازمان همراه بوده‌اند شرمساران تاریخند و مردم دوباره فریبشان را نخواهند خورد. و ما معلمین تاریخ از حقیقت شما و عملکرد سازمان شمارا برای شاگردانمان باز گو خواهیم کرد

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی