مقاومت عفرین و شکست دو کنفرانس اخیر درباره سوریه!

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است