طالبان

ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

آنان زن و شوهر بودند اما طالبان سرشان را بریدند

24 اکتبر مقالات
ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

مأمور مسموم کردن آب مکتب دخترانه‌ی قریه‌ی مان شدم

24 اکتبر مقالات
ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

عشق مخفیانه‌ی دختری که پدرش طالب است

21 آگوست مقالات
ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

طالبان کودکان را مورد آزار جنسی قرار می‌دادند

17 آگوست اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است