طالبان

ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

آنان زن و شوهر بودند اما طالبان سرشان را بریدند

۲ آبان مقالات
ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

مأمور مسموم کردن آب مکتب دخترانه‌ی قریه‌ی مان شدم

۲ آبان مقالات
ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

عشق مخفیانه‌ی دختری که پدرش طالب است

۳۰ مرداد مقالات
ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

طالبان کودکان را مورد آزار جنسی قرار می‌دادند

۲۶ مرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است