اعتصاب غذا آخرین سلاح زندانی

گزارشی کامل از آخرین وضعیت همه زندانیان سیاسی عقیدتی که در اعتصاب غذا هستند

اعتصاب غذا آخرین سلاح زندانی

۸ دی اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است