نه آرمانشهرها تسخیر ناپذیرند !

6 آوریل یادداشت ها

 

آری ، نه آرمانشهر ها تسخیر پذیرند و نه این مردم مقاوم شکست خواهند خورد .
آنها به قامت بلندای طول تاریخ ، پس از هر سرکوب همواره دوباره برخاسته اند و سرود “مقاومت زندگیست و پیروزیست “را خوانده اند
نام های پرمعنایی که برای فرزندانشان انتخاب مَی کنند خود گواهی به فرهنگی مَی دهد که تسلیم ناپذیرند
. نام هایی که نشان از امید و عشق و روح زندگی دارد .
نام هایی از مقاومت و تسلیم ناپذیری شان ،
نام هایی امیخته با تار و پودی از نور و روشنایی طبیعت
و شورش و مبارزه و شور زندگی که همانا شناسنامه شان مَی باشد
نام هایی چون : ازاد ، هیوا ، ئاوین ، ئاورین ، شورش ، وریا ، روناک ،زانا، بوژان ، روژان ،امید ،اگرین ،دوین،نسرین ، ژینا ،هاریش ، همان هاییکه این روزها در کانتون عفرین مبارزه کرده و جان بأخته اند .
همان ها یی که سازندگان جامعه شورایی خودگردان مردمی بوده أند

همان هایی که سرزمینشان هم اکنون گلگون از خون گرم تازه شان است

اری باز هم “هیوا” های دیگری چون گلهای زیبای وحشی در “روژوا ” دوباره مَی رویند و متولد مَی شوند

اری باز هم “ازادها”همچنان استوار و سربلند در مقابل قدرت ها و دولت ها خواهند ایستاد
همان دولت ها یی که دست به دست هم داده شهر عفرین را دزدیده و ویران و غارت کرده أند
اما دولت ها بدانند که هر گز موفق نخواهند شد “ایده ای ” که بنیاد روژرا را ساخته نابود کنند .
همان ایده ای که رد هر چه دولت و قدرت است .
همان ایده ای که بنیان ان عدالت و برابریست
همان ایده ای که جامعه شورایی خودگردان مردمی را ساخته است .
همان ایده ای که گریلاها ی ازادیخواه جهان برای محافظت و برقراری ان به روژوا رفته مبارزه می کنند و مَی جنگند و کشته مَی شوند

آری باز هم “بوژان ها ” ارمانشهر” ویران شده را از دست غارتگران پس خواهند گرفت و دوباره از نو خواهند ساخت
.اری باز هم پرستوهای مهاجر از کوچ تحمیلی خود باز خواهند گشت و أشیانه شان را بر بلندای “ارمانشهر” با خشت و گِل خود مدیریتی و ازادی بنا خواهند کرد

آری آرمانشهرهای روژوا -عفرین ، کوبانی ، جزیره ، امید بسیاری از ما ازادیخواهان و برابری طلبان و عدالت خواهان جهان مَی باشد

آری بزودی همان روناک ها و ژیناها چلچراغ “ارمانشهر” عفرین را دوباره روشن خواهند کرد.

دست دولت ها از ارمانشهرهای روژرا کوتاه !
#عفرین مَی جنگد و پیروز مَی شود ! بژی روژوا !

 

 

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است