عکسهای تجمع بزرگ ۳۰ هزار نفری امروز کرد ها در کلن آلمان علیه دیکتاتوری حزب عدالت و توسعه و حمله نظامی به روژاوا

۱۳ شهریور اخبار روز

۱۴۱۹۱۲۷۹_۵۹۹۶۱۹۰۸۶۸۸۴۴۳۵_۱۴۵۰۵۲۹۲۵۰_o ۱۴۱۹۱۳۳۹_۵۹۹۶۱۹۱۱۳۵۵۱۰۹۹_۸۹۰۲۲۳۴۶۴_o ۱۴۱۹۱۶۴۰_۵۹۹۶۱۹۱۵۶۸۸۴۴۲۸_۹۹۰۴۹۰۷۸۵_o۱۴۲۰۲۸۰۶_۵۹۹۶۱۹۰۹۶۸۸۴۴۳۴_۱۵۵۰۱۰۷۷۲۴_o ۱۴۲۰۲۸۷۵_۵۹۹۶۱۹۰۵۳۵۵۱۱۰۵_۵۶۳۹۳۸۳۶۰_o ۱۴۲۳۳۳۹۱_۵۹۹۶۱۹۲۳۳۵۵۱۰۸۷_۵۵۸۵۱۰۷۹۶_o۱۴۲۳۳۶۰۴_۵۹۹۶۱۹۰۲۶۸۸۴۴۴۱_۱۳۰۶۹۷۰۷۸۴_o ۱۴۲۳۳۶۵۵_۵۹۹۶۱۹۱۳۰۲۱۷۷۶۴_۱۸۹۴۳۸۷۸۸۰_o ۱۴۲۴۸۰۰۷_۵۹۹۶۱۹۸۳۳۵۵۱۰۲۷_۱۱۵۰۸۶۹۲۰۳_o۱۴۲۴۷۷۷۳_۵۹۹۶۱۹۱۹۰۲۱۷۷۵۸_۷۳۵۶۰۷۹۷۹_o

عکسهای تجمع بزرگ ۳۰ هزار نفری امروز کرد ها در کلن آلمان علیه دیکتاتوری حزب عدالت و توسعه و حمله نظامی به روژاواو ، همراه با خواست آزادی عبدالله اوجلان از زندان ترکیه

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است