کارتونی از بابک معصومی

کارتون : نقاشی پوتین از بشار اسد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است