هزار دلار جایزه برای فیلم تبلیغاتی علیه همجنس‌گرایی در مالزی