موژان طاهر در تهران در کنار برج میلاد دست به اعتراض برهنه زد

خانم موژان طاهر : «این روز را برای نه گفتن به جمهوری اسلامی و قوانین ضد زنش انتخاب کردم.»

۲ ویدئو اعتراض برهنه موژان محمّد طاهر به حجاب اجباری در تهران در روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

10 آوریل اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است