مرگ یکی از نامزدهای اصلی درآستانه انتخابات ونزوئلا