مرگ مشکوک زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است