علیشاه سلطانی

علیشاه سلطانی / چه مارکسیسمی در وطن ترجمه میشود؟

آیا مارکسیسم فاقد فلسفه است؟

29 ژوئن مقالات
علیشاه سلطانی / ادبیات فلسطین،ایدئولوژیک است؟

ادبیات زاری و مقاومت در فلسطین

19 ژوئن مقالات
علیشاه سلطانی / شاعر عصیان امریکایی، میان زندان و تیمارستان

عزرا پاوند،- شاعر شعر نو درامریکا

8 ژوئن مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

دن کیشوت را تنها گذاشتیم ؛وای بر ما !

15 می مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

مکاتب ادبی ،- آنهایی که نام شان را رقصیدند

6 می مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

رمانتیک ها و فیلسوف شان

6 می مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است