شکسته شدن دنده های قفسه سینه يكى از بازداشت شدگان #قيام_كرامت اهواز

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است