شعر

مریم وریج کاظمی

زنده باد روشنایی

10 فوریه مقالات
Farzan Alef /فرزان الف

تکلم تیغ

10 اکتبر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

خاور میانه

10 اکتبر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

پارگی

27 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

راهی خواهم شد

19 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

خسته ام

19 سپتامبر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

گاهی

17 سپتامبر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

کسوف

13 سپتامبر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

واژه ای

10 سپتامبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است