سید صدرالله فاضلی زارع

دو زندانی محکوم به اعدام با اتهام «سب النبی» در زندان اراک بسر می برند

Two prisoners sentenced to death on charges of “Insulting the sanctities of Islam” are in Arak prison

28 آوریل English
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است