سال گذشته میلادی مالاریا ۴۰۰ هزار نفر را در آفریقا کشته است