زخمی شدن 50 نفر از نیروهای سرکوبگر در درگیری سنگین با مردم #شاهین_شهر

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است