رکسانا تلارمی

رکسانا تلارمی / يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود، لخت و عور تنگ غروب يه پري نشسته بود

گلشیفته پرده را خوب کنار زدی

۱۴ دی یادداشت ها
متن و طرح از رکسانا تلارمی

در ستایش دختران کوبانی

۲۰ مهر یادداشت ها
خاطره ایی از رکسانا تلارمی

چهره عريان نابرابري ناشی از فقر

۱۲ مرداد یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است