رکسانا تلارمی

رکسانا تلارمی

فریاد

۳۰ آبان یادداشت ها
نامه اي سر گشاده از طرف شاگردان و معلم مدرسه اي در منطقه ي حومه و حاشيه نشينان استكهلم به انوشه انصاري/ ركسانا تلارمي

تشویق غارت جهانی از سوی آمریکا

۵ خرداد یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است