رکسانا تلارمی

رکسانا تلارمی

فریاد

21 نوامبر یادداشت ها
نامه اي سر گشاده از طرف شاگردان و معلم مدرسه اي در منطقه ي حومه و حاشيه نشينان استكهلم به انوشه انصاري/ ركسانا تلارمي

تشویق غارت جهانی از سوی آمریکا

26 می یادداشت ها
رکسانا تلارمی / يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود، لخت و عور تنگ غروب يه پري نشسته بود

گلشیفته پرده را خوب کنار زدی

4 ژانویه یادداشت ها
متن و طرح از رکسانا تلارمی

در ستایش دختران کوبانی

12 اکتبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است