دیدار با نمایندگان مستقل کارگران «شهابی- رضوی- ویسی»در استکهلم و گوتنبرگ