در آلمان ۹۰۰ نفر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ثروت دارند.

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است