دانشجویان آنارشیست

نامه سر گشاده دانشجویان آنارشیست به دختران مبارز کوبانی و روژاوا و اعلام همبستگی

دختران کوبانی به یاری دختران ایرانی بیائید که داعش شیعه بر صورت آنها اسید می پاشد

27 اکتبر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است