تقدیم با عشق از ترکیه

کارتونی از بابک معصومی

کارتون: تقدیم با عشق از ترکیه!

25 نوامبر کارتون و کاریکاتور
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است