تعداد قربانیان طوفان متیو در هائیتی به 900 نفر رسید