تراژدی،- پیروزی در شکست بود .

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است