تجمع اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی برابر سفارت حکومت اسلامی در استکهلم ‌