بیانیه های اعتراضی در سطح یکی از شهرهای جنوب ایران به مناسبت روز جهانی کارگر‎