بومیان برزیل با تیر و کمان با پلیس درگیر شدند

در جهت تبلیغ عصر آنارشیسم در تلگرام ما را دنبال و یاری کنید. https://telegram.me/asranarshism

بومیان برزیل با تیر و کمان با پلیس درگیر شدند+ تصاویر

27 آوریل اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است