بهرام رحمانی : تشکر از همه دوستان عزیز بابت ابراز هم‌دردی!