اوکراین

جنگ علیه جنگ! حتا یک قطره خون نیز نباید برای دفاع از « ملت » ریخته شود!

بیانیه‌ی آنارشیستی علیه جنگ در اوکراین

6 مارس مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است