آنارشیسم تنها آلترناتیو ممکن است

8- آنارشیسم تنها آلترناتیو موجود است

سخن روز : دیگر بس است!

4 می یادداشت ها
۷- آنارشیسم تنها آلترناتیو ممکن است

سخن روز : دولت ها قدرتمند ترین کلاهبرداران تاریخ بشر

30 آوریل یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است