آتن

فوری : پلیس در مقابل خانه همقطار

[Emergency] Cops in front of the house of comrade

11 نوامبر اخبار روز
برگرفته شده از سایت جنبش مقاومت در یونان موسوم به آتن ایندی مدیا

مسئولیت بمب گذاری ساختمان ۱۰۹ در خیابان پیرئوس_آتن_یونان

5 اکتبر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است