ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΠΗΛΙΟΥ Τη διαχείριση του χωριού αναλαμβάνει η λαϊκή συνέλευση