Πολιτική τοποθέτηση για τον εκδιωγμό του ΣΥΡΙΖΑ από την συγκέντρωση