سالروز بین المللی هولوکاست

INTERNATIONAL HOLOCAUST MEMORIAL DAY

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

 لکّه ای تاریک و خونین در تاریخ بشرّیت:

پس از جنگ خانمانسوز جهانی دوم در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵، اُردوگاه مرگ آفرین آشویتز در کشور لهستان کنونی با تحت تعقیب قرار دادن و درهم شکستن ماشین جنگی فاشیستی آدولف هیتلر، توسط نیروهای ارتش سُرخ شوروی آزاد گردید. تنها بی رَمق ترین زندانیان باقی ماندند. آلمان نازی از یک طرف تلاش می کرد تا شواهد و مدارک قتل عام ها را از طریق ویران کردن اطاق های گاز و کوره های آدم سوزی از بین ببرد. و از سوئی دیگر اسیران را با «راه پیمائی مرگ» مجبور به تخلیه ی اجباری از اردوگاه ها نماید. از حدود ۱.۳ میلیون انسان، شامل یهودی ها، رومان ها (“کولی”)، کمونیست ها، همجنسگرا ها، اسیر های جنگی، بیمارهای روانی، … که به آشویتز اخراج شده بودند؛ بیش از یک میلیون نفر از آنها در میدان ها و کوره های گاز، تنها با شماره های هویتیّ و نَه هیچ نام و نشان؛ قتلِ عام گردیدند.

اجازه ندهیم این جنایت ننگین یک بارِ دیگر در تاریخ تکرار گردد!

این نوشته بر روی ديوار یکی از سلول های زندان حَک شده بود:

Wenn es einen Gott gibt, dann muss er mich um Verzeihung bitten

اگر خداوندی وجود داشته باشد، بايستی از مَن طلَب بَخشايش نماید!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل