بازگشت طالبان به قدرت و چگونگی رویارویی مقاومت و مبارزات زنان معترض افغانستان

Text Size

متاسفانه طالبان به قدرت بازگشته‌اند، و زنان افغانستان از حقوق اجتماعی، حق کار، حق مشارکت و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و سیاسی، حقوق تحصیلی، حقوق بهداشتی، حق یک زندگی آزاد انسانی چون عشق، ازدواج و حق طلاق محروم شده اند که از نکات اساسی حیاتی حق هر انسانی بشمار می رود.

پس از بازگشت طالبان چه دولت‌ها و چه جامعه معترض جهانی شاهد مقاومت و مبارزات زنان افغانستان در داخل کشور و همچنین اعتراضات زنان معترض در اقصی نقاط جهان بوده اند و به روشنی دیده ایم که دولت های مدعی دموکراسی فقط تا به حال تماشاگر بوده اند؛ و البته جامعه جهانی نهادهای حقوق بشری پشتیبانی اعتراضی خود را کم و بیش اعلام کرده اند.

آنچه پس از بازگشت طالبان مشاهده کرده‌ایم زنان مقاوم‌ افغانستان جسورانه با شرکت در تظاهرات‌های اعتراضی خیابانی نشان دادند که مخالف حضور و احکام قوانین طالبانی هستند چنانچه بسیاری از آنها دستگیر شده اند به زندان رفته اند، سر به نیست شده اند و همچنان مقاومت و مبارزات را ادامه داده اند.

اما شرط نخست در هر مبارزه‌ای این است که باید دشمن را شناخت. دشمن کیست و چه پشتیبانانی دارد. چه قدرتی دارد و بر چه اساسی قوانینش را به زور اعمال می‌کند!؟

پاسخ دادن به این پرسش بسیار آسان است. دشمن، طالبان نام دارد و پشیبانانش دولت‌های همفکر مرتجعی هستتد که از او حمایت می‌کنند یا دیگر دولت‌هایی که از برای منافع اقتصادی با او تعامل می‌کنند.

بنابراین مبارزات زنان معترض مستقل و جدا از نهادهایی که وابسته به این دولت یا آن دولت باشد قطعا باید صورت بگیرد تا بتواند توجه و حمایت جامعه جهانی مترقی را بخود جلب کند.

منظور از جامعه جهانی مترقی چیست و چه کمکی به زنان معترض افغانستان می توانند بکنند؟

بسیاری از نیروهای مترقی مردمی گروه‌های فعال خصوصاً در زمینه حقوق زنان از زنان افغان می‌توانند حمایت و کمک کنند.

سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، وجود دارد که از حقوق زنان افغانستان حمایت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا توجه جهانی را به مسائل زنان در افغانستان جلب کند.

البته بسیار مهم است که تفاوت بین سازمان‌های زنان دولتی و سازمان‌های غیر دولتی و تشکلات زنان مردمی محلی را باید دانست و در این زمینه آگاهی و شناخت و ارتباط بدست آورد‌.

همچنین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل مترقی غیر دولتی و یا سازمانی با پوشش اخبار مستقل و انتقادی از محرومیت و وضعیت زنان در افغانستان، می‌توانند کمک بسیار مهمی در فشار بین‌المللی بیاورند.

– افراد و یا تشکلات و گروه‌های مستقل غیر دولتی، حزبی، و سازمانی چون فعالین مستقل فرهنگی، نویسندگان، شاعران و هنرمندان همچنین در زمینه موزیک نقاشی و یا در تشکلات کانون های نویسندگان، انجمن‌های فرهنگی مستقل با نوشتن مقالات و انتشار اطلاعات در برانگیختن حساسیت عمومی، و تأثیرگذاری در فضای بین‌المللی، می‌توانند در حمایت از حقوق زنان افغان موثر باشند.

دادن هر چه بیشتر آگاهی از این طریق به جوامع بین‌المللی هم در مورد عملکردهای ضد انسانی طالبان و هم در مورد مواضع مبارزاتی زنان افغان بسیار موثر است.

فعالین سیاسی اجتماعی در سطح بین الملل با شرکت در تظاهرات و پشتیبانی و شرکت در تحصن‌های زنان معترض افعانستان در سطح جهانی می توانند به آنها یاری برسانند.

بر همگان روشن است که طالبان بر اساس احکام اسلامی می‌خواهد قوانین خود را وضع و اجرا و جامعه را کنترل کند و بر مبنای همان قوانین زنان را از حقوق اولیه انسانی شان محروم می‌کند.

احکام و قوانین طالبان که مشخصاً در باره زنان است کدامند؟

احکامی که به محدودیت‌های زنان در امور تحصیلی مرتبط است.
احکامی که برای پوشش زن محدودیت می‌آفریند و آزادی فردی را از زنان سلب می‌کند (حجاب).

احکامی که شامل حقوق مالکیت و سهم ارث نابرابر بین زنان و مردان را شامل می‌شود.
احکامی که بر اساس تعدد زوجات به مردان حق چهار همسر را می‌دهد و حق طلاق برای زنان محدود است.

احکامی که محدودیت برای حضانت مادران برای کودکان را در بر می‌گیرد.
احکامی که در آن قیومیت فرزندان زنان به پدر و پدر بزرگ و جد پدری می‌رسد.

احکامی که حق انتخاب را در ازدواج برای زنان بدون اجازه پدر یا جد پدری آزاد نمی‌گذارد.

و احکامی را که محدودیت و ممنوعیت بر مشاغل، بطور مثال و مشخص در قبال شغل قضاوت توسط زنان را وضع می‌کند، می‌توان برشمرد.

در دهه‌های گذشته برخی از زنان مسلمان در کشورهای اسلامی تحت عنوان فمینیسم اسلامی تلاش در جهت قرائت ملایم‌تری از احکام اسلامی کردند ولی از آنجاییکه قوانین اسلامی اصلاح پذیر نیستند، هیچ تغییری در قوانین و تاثیر مثبتی در زندگی زنان حاصل نشد.

آنچه که جنبش زنان مسقل افغانستان را متمایز می‌کند، استقلال آنهاست که چشمگیر است.

 

زنده باد مقاومت و مبارزات زنان افغانستان!
یک فعال آنارشیست

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل