بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران افغانستانی

Text Size

بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران افغانستانی در حمایت از مطالبات اعتصابگران و زنان معترض افغانستان  در شهر کلن آلمان

اعتصاب غذا و بر پایی خیمه تحصن زنان معترض افغانستان و همراهان شان که از 1 سپتامبر تا 12 سپتامبر ادامه خواهد داشت، هنوز با هیچ پاسخ و توجهی از سوی نهادهای رسمی که این خیمه جهت پاسخ‌گو ساختن آنها پرپا شده، رو به رو نشده است.

و این ممکن است باعث ادامه بیشتر این اعتصاب از روز تعیین‌شده در خیمه تحصن شود.

ما جمعی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران افغانستانی با ابراز نگرانی از وضعیت صحی این فعالین و مبارزان، اعلام می‌کنیم که هر پیامد ناگواری بدوش دولت آلمان و سازمان‌هایی است که باید از نخستین روزهای برپایی این خیمه وارد عمل می‌شدند؛ اما سکوت کردند.

مطالبه این اعتصاب‌گران، چیزی جز پذیرفتن واقعیت تلخ جاری در افغانستان که بر مردم و به‌ویژه زنان می‌گذرد نیست؛ اما دولت‌ها و سازمان‌های تحت حمایت آنها، نمی‌خواهند آنچه را که مثل روز روشن است و خودشان نیز بارها در مواقعی که منافع سیاسی شان می‌طلبید، اذعان می‌داشتند، بپذیرند و قاطعانه بر آن بایستند.

زنان معترض افغانستان، بارها بر علیه وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و محرومیت مردم افغانستان از حقوق اولیه شان، دست به اعتراض زده‌اند و بیشترین نیرو را برای بیان آنچه در افغانستان می‌گذرد، بخرچ داده‌اند؛ صدای آنان، صدای حیقیقی و واقعی مردمی است که از یک‌سو با محدودیت‌ها در اطلاع‌رسانی، شکنجه و سرکوب داخلی و از سوی دیگر با بی ‌اعتنایی، بی‌توجهی و سیاست‌های استفاده‌جویانه دولت‌های جهان روبه‌رو هستند.

ما جمعی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران افغانستانی، با تاکید بر حمایت خود از  مطالبات اعتصابگران، از نیروهای مبارز و آزادی‌خواه کشورهای مختلف و بخصوص نیروهای مردمی مستقر در آلمان و شهر کلن می‌خواهیم برای تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر سازمان‌ها و دولت‌هایی که مخاطب این خیمه تحصن و اعتصاب غذا هستند، دست به عمل شده و با زنان معترض افغانستان و مطالباتِ

«به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، قطع کمک‌های مالی به طالبان، ممنوعیت نشست‌های رسمی با اعضای طالبان و ممنوعیت سفر اعضای این گروه به کشورهای مختلف»

وارد همبستگی شوند.

بر اساس اطلاع ما از خیمه تحصن و اعتصاب غذا در شهر کلن آلمان، وضع صحی اعتصابگران رو به وخامت است و این با وجود تجربه شکنجه در زندان‌های طالبان و بیماری تعدادی از این مبارزان که قبلاً بر ما آشکار بوده است؛ بسیار نگران‌کننده است.

بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران افغانستانی در حمایت از مطالبات زنان معترض افغانستان و خیمه تحصن در شهر کلن آلمان

05/09/2023

اسامی بر اساس حروف الفبا:

بخش لول

1- اسماعیل لعلی

2- اسماعیل سراب

3- الیاس علوی

4- الیاس طاهری

5- پروانه کبریت

6- حسن آذرمهر

7- حسین بیوک

8- روح‌الله طاهری

9- رامین مظهر

10- زهرا هستی

11- زهرا موسوی

12- سجاد

13- شمیم فروتن

14- طاهره سجادی

15- عاطفه حسینی

16- عتیق اروند

17- عنایت شهیر

18- علی محبی

19- علی سجاد مولایی

20- عبدالله سلاحی

21- فاطمه بخشی

22- قدیر بیات

23- مرسل سیاس

24- محمد آغا ذکی

25- مهدی سرباز

26- مزدا مهرگان

27- مصطفی صمدی

28- نوید احمدی

بخش دوم

1- اسماعیل لعلی

2- اسماعیل سراب

3- الیاس علوی

4- الیاس طاهری

5- پروانه کبریت

6- جرجیس پارسی بان

7- حسن آذرمهر

8- حسین بیوک

9-حمید سلطانی

10- روح‌الله طاهری

11- رامین مظهر

12- زهرا هستی

13- زهرا موسوی

14- سجاد

15- شمیم فروتن

16- طاهره سجادی

17- عاطفه حسینی

18- عتیق اروند

19- عنایت شهیر

20- علی محبی

21- علی سجاد مولایی

22- عبدالله سلاحی

23- فاطمه بخشی

24- قدیر بیات

25- مرسل سیاس

26- محمد آغا ذکی

27- مهدی سرباز

28- مزدا مهرگان

29- مصطفی صمدی

30- نوید احمدی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل