پاسخ سُهیل عربی به “سالومه سیّد نیا”: نَه تاج پرستان و نه عمامه پرستان هیچ یک هنرمندی همچون احمد شاملو نداشته اند!

Text Size

پاسخ سُهیل عربی به “سالومه سید نیا”: نَه تاج پرستان و نه عمامه پرستان هیچ یک هنرمندی همچون احمد شاملو نداشته اند!

++++

پدرش در کتابخانه معروفشان سه هزار جلد کتاب داشت اما خودش به زور چند عمل جراحی زیبایی و رشوه دادن به مافیای بازیگری ،پست ترین نقش‌ها را در چند سریال خیلی ضعیف در صدا و سیمای میلی آخوندی داشت و سپس تلوزیون سلطنتی این بازیگر بی کیفیت و حقیر صدا و سیمای آخوندی را استخدام کرد.

در تلوزیون سلطنتی با ساختن برنامه ای که تقلیدی بی کیفیت از برنامه های تلوزیونی لندنی است و البته به لطف نفرت مردم از صدا و سیمای آخوندی مخاطب جمع کرد.

مردم از آخوند و صدا و سیمایش متنفرند و هر کس که حرف متفاوتی بزند برایشان جذاب است ،همانطور که امثال علی شریعتی در زمانه خود جذاب بودند.

زیرا بسیاری از افراد جامعه ” دشمنِ دشمنِ خود را دوست خود می پندارند و فقط تیزهوشان می فهمند که درگیری اینها بر سر قدرت و ثروت است و فقط در ظاهر با هم تفاوت دارند،اما شباهتهایشان بیشتر است!

همین نفرت مداحان شاه و آخوند از امثال شاملو گویای حقیقتی مهم است!

نه تاج پرستان و نه عمامه پرستان هیچ یک هنرمندی همچون شاملو نداشته اند و آرزوی هر مداح و چاپلوس دربار این است که همچون شاملو استاد سخن و شاعری چنین توانا باشد.

#احمد_شاملو به تو افتخار می کنیم که شاعر درباری و مداح آخوند نشدی،دشواری ها را تاب آوردی چون نیک فهمیدی که ” انسان دشواری وظیفه است”

#سهیل_عربی

پنجم شهریورماه ۱۴۰۲

www.facebook.com/soheyl.Arabi645/posts/pfbid07JdKcsejvYYTSpVzpKcfV13Vs8hTF9r89kfVf8oeWteixyhr3m8NDGgDVeP7SCYwl

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل