کتاب طلوع همه‌چیز – بخش ۱

تاریخ نوین بشریت

Text Size

کتاب طلوع همه‌چیز
تاریخ نوین بشریت
دیوید گریبر و دیوید ونگرو
ترجمه: س.ح.

بیشتر تاریخ بشر به طرز جبران ناپذیری برای ما از دست رفته است. به عنوان مثال در شمال اسپانیا در غار آلتامیرا، نقاشی ها و حکاکی هایی حداقل در یک دوره زمانی 10000 ساله بین 25000 تا 15000 سال قبل از میلاد مسیح خلق شده اند. احتمالا بسیاری از رویدادهای برجسته طی این دوره اتفاق افتاده است. این امر برای بیشتر مردم از پیامدهای اندکی برخوردار است چراکه در هر حال اکثریت مردم به ندرت به تجسس جامع تاریخ بشر می اندیشند. دلیل زیادی برای آن ندارند. معمولا هنگام تامل تا حدی این پرسش مطرح می شود که چرا جهان اینقدر آشفته به نظر می آید و چرا گونه ی بشری اغلب با دیگری به طرز بدی رفتار می کند – دلایل برای جنگ، طمع، استثمار ، بی تفاوتی نظام مند به رنج دیگران [چه هستند]. ما همیشه اینگونه بودیم یا چیزهایی از یک جایی به بعد به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت؟ اساساً یک بحث الهیاتی است. پرسش در اصل این است : آیا انسان ذاتا خوب است یا بد؟


 

کتاب طلوع همه‌چیز را در این لینک مطالعه کنید.

طلوع همه چیز (۱)

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل