شعر: دشت یاران

Text Size

آن‌جا که پهنه و شاه بیگانه نیست

آن‌جا که دین‌آوران پیام‌آورانِ صلح‌اند به همراهی خیل زره‌پوشان

چونان لغزشِ بی‌رنگِ لب‌های دربندِ تنگای تاریکِ تاریخ به تمسخرِ سرباز می‌مانی:

به تمسخر چنین گفت:

_برون‌ آی

به آخرین دیدارِ یارانت._

برون شد پیرْمردِ خندان

به بوی تپاله آغشته

با دستی به ریسمان بسته خورشید را از چشمانش پنهان کرد.

آنان زره‌هاشان طلا و سرنیزه‌هاشان درخشان

کاسه‌هاشان به سوی شاهان

چشم‌هاشان به آسمان.

به ملعبه

بر زمین کوفتندش و گفتند:

_آغازِ راه است

چنین افتاده نباش

دشتی فراخ و آباد در پیش است و دیدار یاران_

اِستاد و زمزمه بود و آبله‌پای راه آزمود و به ایستگاهی آسوده به پا ضرب خورد.

چشم‌گشوده

واقعه عریان شد:

فروخورده نفس،

سرتاسر دشت

رشتۀ

خاموشِ

همسنگرانِ

حیات‌بخش بود.

چنین خون‌آلوده افق

سرکرده بامدادان را نعره زد:

_پا بر زمین نگذاشته سر بر زمین نهاده شدند.

زن و زمین را ملکت نداشتن؟

دشتِ یارانت چنینست مزدک._

«سیماب»

روزی

روزی نه چنان دور

لغزشِ بی‌رنگِ لب‌هایت به تنگای تاریکِ تاریخ نویدِ حیات‌بخشِ همسنگرانِ خاموش خواهد شد.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل