بیست و نهمین سالروز انقلاب زاپاتیستا گرامی باد!

Happy 29th anniversary of the Zapatista Revolution

Text Size

 By Hasse-Nima Golkar; Prepared and edited from a few English sources and translated into Persian

بیست و نهمین سالروز انقلاب زاپاتیستا گرامی باد!

مکزیک کشوری چند فرهنگی و از چندین مردم  إتنیکی (قومیّت) گوناگون است. این کشور دارای بزرگترین جمعیت بومی در آمریکای لاتین، نزدیک به سیزده میلیون انسان می باشد که به شصت و دو زبان مختلف صحبت می کنند.

در چنین روزی، اوّل ژانویه ۱۹۹۴ (۱۱ دی ماه ۱۳۷۴)، ارتش آزادیبخش ملی زاپاتیستا – یک سازمان مُسلّح بومی – دست به قیام زد و بر علیه دولت مکزیک اعلام جنگ نمود و خواستار: «کار، زمین، مسکن، غذا، بهداشت، آموزش، استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت و صُلح» گردید.

زاپاتیستا بیشتر از مردم بومی گوناگون «چیاپاس» واقع در بخش جنوب شرقی جنگل های مکزیک تشکیل شده اند و خود را به عنوان یک “جنبش دهقانی بومی” می شناسند. آنها نام خود را از «إمیلیانو زاپاتا» (۱۹۱۹ – ۱۸۷۹) به امانت گرفته اند، زیرا او یک دهقان شورشی و فرمانده ارتش آزادیبخش جنوب در طول انقلاب مکزیک (۱۹۱۷ – ۱۹۱۰) به شمار می آمد.

جنبش زاپاتیستی با پُشتوانه از میراث غنی بومی مکزیک، در ایجاد شوراهای خود مُدیریّت دموکراتیک، با راهکارهای مشخص آنارشیستی (سوسیالیسم آزادی مَنش) و مارکسیستی، نقش اساسی در نمایندگی کردن از منافع مردمان بومی ایفا کرده است. این نوع خودسازماندهی توانسته است نمونه ی زنده ای (همچون جنبش انقلابی روژاوا ، واقع در شمال و شرق سوریه) برای چگونگی اتحاد مردم در پایان دادن به مَحرومّیت و سرکوب توسط دولت و نمایندگان آن، کار ساز باشد.

تمامی مواردی که دولت مکزیک در فراهم آوردن کیفیت زندگی بهتر برای مردم بومی در چیاپاس ناموفق بوده است، زاپاتیستا توانسته اند با نشان دادن شرایط نگران کننده ای که بومیان در سطح ملی و بین المللی با آنها دست به گریبان هستند، برای برطرف  کردن موانع، تأثیر به سزائی داشته باشند.

زنده باد زاپاتیستا!

زنده باد مقاومت انقلابی مردم!

پایدار باد همبستگی بین المللی!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل