دستکم سیصد و سی و شش انسان (از جمله پنجاه و دو کودک) در ایران به قتل رسیده اند!

AT LEAST 336 PEOPLE (INCLUDING 52 CHILDREN) HAVE BEEN MURDERED IN IRAN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

دستکم پانزده هزارو نود چهار انسان بازداشت شده و سیصد و سی و شش انسان (از جمله پنجاه و دو کودک) در ایران به قتل رسیده اند!

تقریبن غیرممکن است که از زمان به دست گرفتن قدرت توسط رژیم آیت الله خمینی – اوستاد دروغگوئی و فریبکاری – در بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ در ایران، آماری نزدیک به واقعیت از تعداد کُشته شدگان بدست آورده شود، ولی می توان تخمین زد که تعداد آنها ده ها هزار نفر می باشد. آنچه که روشن است، رژیم حاکم بر ایران پس از کشور چین، در مقایسه با سرانه ی جمعیت در مقام نخست تعداد اعدام ها در جهان قرار دارد.

از زمان به قتل رسیدن وحشیانه ی مَهسا (ژینا) امینی زن بیست و دو ساله ی کورد، توسط دولت فاشیستی خلیفه گری اسلامی – شیعی در ایران در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه ۱۴۰۱ که باعث  قیام بسیار نیرومند، شجاعانه و طولانی مدت مردم – به ویژه توسط جوانان معترض – گردید، تا کنون (۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱) تعداد پانزده هزارو نود و چهار انسان بازداشت شده و تعداد سیصد و سی و شش انسان (از جمله پنجاه و دو کودک) یا در اثر شکنجه و یا شلیک مستقیم گلوله به قتل رسیده اند.

کمترین وظیفه ی انسانی افکار همگانی جهان این خواهد بود که همبستگی خود را با مردم نشان داده و به مناسب ترین شکل ممکن، علیه ستمگران اسلامی در ایران اعتراض کنند. سکوت در این مورد می تواند به دستگیری، شکنجه و قتل بیشتر یاری نماید!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل