بیانیۀ جمعی از همقطاران فدراسیون عصرآنارشیسم و مردم مبارزان ساکن جغرافیای موسوم به ایران

انقلاب از نود و هشت جوانه زده و ما در تشییع پیکر جمهوری اسلامی هستیم

Text Size

انقلاب از نود و هشت جوانه زده و ما در تشییع پیکر جمهوری اسلامی هستیم.

انقلاب برای آنارشیست‌ها بیش از این که نمود سیاسی داشته باشد فرآیندی در درون اجتماعات و بدنۀ جوامع مختلف هویتی (به هرمعنایی از هویت) درون یک جغرافیا است. هرچند که همواره چشم‌انداز آنارشیست‌ها به ایجاد جهانی با نظم و خودسازماندهی آنارشیستی است اما رهایی از زندان و شکست هرنوع بردگی جزو لاینفک و راه رسیدن به چنین جهانی است.

انقلاب جوانه‌زده در ایران در خردسالی خود به سر می‌برد و مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایشان. هنگامۀ بلوغ این نهال و استقامت تنۀ آن همان هنگامه‌ای است که جوامع هویتی مختلف خواست‌های خود را فریاد بزنند. اتنیک‌ها مالکیتشان بر زمین، منابع و صنایع سنگین خود را، کارگران خودگردانی داخلی کارخانه را، کوئیرها خواست آزادی تن از یوغ ایدئولوژی‌های عرفی و اجتماعی را و…

روزی که خواست‌ها سر بر می‌آورند و مردم به بازتعریف ارزش‌ها روی می‌آورند آن روز بلوغ این انقلاب است.

نتایج این انقلاب بی شک بسیار با آمال آنارشیستی متفاوت است اما به اپوزیسیون مضحک نشان داد که تنها راه رهایی از چنگال بی رحمانه‌ترین حکومت‌ها پرنیسپ و متودولوژی آنارشیستی است؛ فعالیت داوطلبانۀ منوط به نقاط مختلف اشتراک، ایجاد کمتیه‌های محلاتی خودگران، شوراهای تخصصی و آموزشی و… آن‌چنان در این برهه خوش درخشیدند که مردمان جهان نظاره‌گر و مدیحه‌گوی این جنگ علیه ظلم شده‌اند.

در انقلاب راهی برای بازگشت نیست!

جهان عدالت

نه دولت نه ملت

به شادی و عزّت

چنین سرکشم

جمعی از همقطاران فدراسیون عصرآنارشیسم و مردم مبارزان ساکن جغرافیای موسوم به ایران

#ژن_ژیان_ئازادی

#المرأة_الحياة_الحرية

#کادین_یاشام_اوزگورلوک

#زن_زندگی_آزادی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل