پرتوان‌تر باد مبارزات و مقاومت مردم ایران!

Text Size

پرتوان‌تر باد مبارزات و مقاومت مردم ایران!

همه می‌دانیم آن‌هایی که غم نان، برابری و آزادی دارند؛ همان‌هایی که به نام شورشیان در تاریخ نامیده شده‌اند؛ روزی برخواهند خواست.

همان‌ ستم‌دیدگان و محرومان؛ همان شورشیانِ هر عصر و زمانه؛ همان‌هایی که هر ازگاهی چون ستاره‌گانی درخشان در صفحه تاریخ بشری می‌درخشند و خدایان و اربابان و اقتدارگرایان را- که همان حکومت و دولت‌ها باشند- برای به زیر کشاندن نشانه می‌گیرند.

همان‌هایی که در کمون پاریس؛ در جنبش اسپانیا بر علیه فاشیسم؛ در کتالونیا؛ در جنبش ماه مه سال 68؛ در جنبش نود ونُه درصدی‌ها؛ در جنبش زاپاتیست‌ها؛ در جنبش‌های کارگری و در جنبش آزادی‌خواهانه روژاوا نیز حضور داشته‌اند.

همان‌هایی که ضد هر قدرت و اقتدارند؛ همان‌های که در فردا سازندگان جامعه دموکراتیک شورایی خودگردان مردمی‌اند:

های شما!

ای دشمنان انسان و آزادی!

شما ای دیکتاتوری‌خواهان متوهم!

آهای شما!

ای جوجه فاشیست‌های توخالی!

از آنارشیسم سخن می‌گوییم که بر هر چه دولت و قدرت و اقتدار است

همان که بنیان آن عدالت و برابری و آزادی است

همان ایده‌ای که جامعه شورایی خودگردان مردمی را خواهد ساخت.

یادآوری می‌کنیم که آنارشیسم همان اندیشه و آرمانی‌ست که به دیکتاتوری‌خواهان هرگز «امان» نخواهد داد تا به قدرت برسند و دیکتاتوری دیگری را برپا کنند.

زنده باد انقلاب!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل