بیانیۀ فدراسیون عصرآنارشیسم به همقطاران آنانیموس

Statement of the Federation of Anarchism Era to Anonymous

Text Size

بیانیۀ فدراسیون عصرآنارشیسم به همقطاران آنانیموس

فدارسیون عصرآنارشیسم به عنوان اصلی‌ترین بدنۀ خودسازماندهی‌شدۀ آنارشیست‌های جغرافیایی موسوم به افغانستان و ایران ضمن قدردانی و اعلام همبستگی با فعالیت هکرهای ناشناس بر ضد سیستم اطلاعاتی و مخابراتی جنایتکاران حاکم بر ایران، خواهان ارتباط و همیاری هرچه بیشتر با شما در جهت مقابله با نیروهای سایبری حکومت، افشاگری اطلاعات و برنامه‌های حکومت و حفظ امنیت دیجیتال همقطاران در شبکه اینترنتی هستیم.

ما از قبل بر اهمیت این‌ارتباط و همکاری با هکرهای آنانیموس گفتگو داشته‌ایم، اما به دلایل مختلف از جمله همدستی دولت‌ها برای استقرار طالبان در جغرافیای افغانستان، جنایات متعدد حکومت جنایت‌پیشۀ جمهوری اسلامی ايران و فشار حداکثری این سیستم بر علیه آنارشیست‌های این‌دوجغرافیا، روند نگارش و ارتباط‌گیری به تعویق افتاد.

با ابراز همبستگی

فدراسیون عصر آنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل