بازنگری آنارکوایگوئیستی شبه‌بحران جغرافیای اتحادیۀ آنارشیست‌های جغرافیای ایران و افغانستان به‌واسطۀ بحران اخلاق

بازنگری آنارکوایگوئیستی شبه‌بحران جغرافیای اتحادیۀ آنارشیست‌های جغرافیای ایران و افغانستان به‌واسطۀ بحران اخلاق
Text Size

شاید برای آغاز اشاره به این نکته خالی از لطف نباشد که در دید یک «آنارکوایگوئیست/ایگوئیست» تنها «برابری»، برابری در بردگی است. به همین ترتیب «اخلاق» به عنوان شکلی از «قدرت»، یک «عملگر استانداردساز» است که نه‌تنها بر «محکوم» اثر می‌گذارد بلکه هم بر «حاکم» نیز اثرگذار است.

«اخلاق نیکوماخوسی» ارسطویی برخلاف «اخلاق دینی» و «وظیفه‌گرا» به عنوان نوعی از «اخلاق نتیجه‌گرا و پراگماتیستی» در ساحت «دنیای مدرن» به شکل «اخلاق بهره‌وری» خود را بازتولید کرده که مضاف بر انواع یوغ ایدئولوژی‌های حاکم بر جوامع، «اخلاق حاکمان» را شکل و شمایلی مدرن و شیک و سانتیمانتال بدهد.

«اخلاق جان استوارت میل» یا همان اخلاق بهره‌وری زبان اخلاق امروزی است. اخلاقی که در هر«نهاد سرکوب» اعم از خانه و بازار و بیمارستان و تیمارستان و معابد و مدرسه حکم‌فرما است و به نام «تربیت» «دیگری» در راستای «خیر عمومی» و خدمت به جامعه تنها بازویی برای سرکوب فرد و اقشار مختلف است. اخلاق بهره‌وری همان اخلاقی است که هم برای طبقۀ حاکمه و هم برای سیستم سرمایه‌داری، دزدی تاریخی «حق حاکمیت» مردم بر زمین و صنایع سنگین را توجیه می‌کند و خیرخواهانه و با شفقت به ما یادآوری می‌کند که اگر کپتالیسم نبود کارگر از گرسنگی مرده بود.

«زبان» و به تبع آن اخلاق در دید «مکاتب مختلف اشتیرنری» چیزی جز بیان «مناسبات قدرت» نیستند و قدرت نیز تنها خواستار بازآفرینی خود است. اخلاقی که در جغرافیای افغانستان و ایران مرکزنشینان را به‌عنوان «متمدن» و مردم مناطق مختلف دیگر این جغرافیا را «نامتمدن» جلوه می‌دهد. اخلاق مدرن، اخلاق بازتولیدکنندۀ حاشیه‌نشینی در شهرهای مرکزی و پرداخت اجاره‌بهایی سنگین برای زندگی در زاغه‌ها است. اخلاق مدرن، «اخلاق اشراف» است که با دیدی از بالا به پایین و «دیگری‌ساز»، خواستار تربیت، «آموزش» و نهایتاً «استحالۀ» هرجنبنده‌ای است.

 

مطلبی از یکی از همقطاران فدراسیون عصرآنارشیسم

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل