دریافتی از سایه در سایه اخبار مرگ او؛ این‌ها معنای اعتیاد هستند!

Text Size

ابتهاج برای من یک سرنمون است نه یک شخص. ابتهاج واقعاً کارهایی دارد که از نظر تکنیک و انسجام و ایجاد نابهنگامی‌های ادبی درخور توجه باشد اما بستر و زمینۀ مجموعۀ آثار او بسیار تهی، بسیار فقیر، بسیار دور از جغرافیای کنونی زندگی و جدای از بافت زبانی زندگی معاصر است.
ابتهاج هم‌عصر ما نیست حتی هم‌عصر شاملو یا عشقی هم نیست حتی هم‌عصر حافظ هم نیست او هم مانند سهراب تنها هم‌عصر خودبودگی خودش است.

او عاری از فضای زبانی زندگی ما بود ما با او هم‌زبان نبودیم همان‌گونه که با سهراب نبودیم و الان هم با یغما گلرویی‌ها و فاضل نظری‌ها نیستیم.

اگر کسی شاعر است معمول و طبیعی این است که بین هزار شعر، ده‌ شعر شعاری و صد تا دویست شعر عاشقانه داشته باشد؛ الباقی باید بجز سرشاری از تجربیات جدید، درگیری‌ای با زبان و زندگی و عاملیت شاعر در درگیرکردن مخاطب با پرسپکتیوهای جدید معنایی_فضایی باشد.
اگر این‌گونه نباشد شعر به معنای پوئسیس/ابداع رخ نداده. اثر اثر نیست چون تأثیر نداشته.
ابتهاج همان‌قدر شاعر خوبی است که پیکان برای ایرانی ماشین خوبی است؛ که داریوش برای فارسی‌زبان خوانندۀ خوبی است. این‌ها خوب هستند چون مخاطب تجربه‌گرا نیست چون مخاطب در بازار معتاد شده است. این‌ها معنای اعتیاد هستند و مخاطب مصرف‌کننده‌شده(!) به دنبال کلیشه‌های قدیمی برای ساکت‌کردن موقتی درد خماری خود.

 

دریافتی از یکی از همقطاران اتحادیۀ آنارشیست‌های جغرافیای موسوم به افغانستان و ایران

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل